Skip to main content

Fjernvarme i Nordsjælland

Et effektivt varmesystem gavner både trivsel og pengepung.

Schyberg VVS står for din fjernvarme i Nordsjælland

Hos Schyberg VVS har vi over 30 års erfaring med alt inden for vand, varme og sanitet, og der er ikke en opgave, som er for stor eller for lille til os. På denne side kan du læse meget mere om fjernvarme. Vi fortæller dig alt om hvad fjernvarme er, og så giver vi dig en estimeret pris på et nyt fjernvarmeanlæg. Ønsker du at snakke med os om muligheden for at få installeret fjernvarme, kan det sagtens lade sig gøre. Det kan du enten gøre ved at ringe til os på 36 30 07 74 eller via denne kontaktformular. Vi ser frem til at høre fra dig!

Alt om vores fjernvarme i Nordsjælland

Hvad er fjernvarme?

Når man taler om fjernvarme, menes der i alt sin enkelthed blot varme, som bliver lavet på et fjernvarmenetværk, og derefter sendt tilbage til de tilknyttede husstande. Det er varmt vand, som via et lukket rørsystem bliver transporteret frem og tilbage mellem fjernvarmenetværket og husstanden.


Fjernvarme er rester fra elproduktion

Meget af fjernvarmen i Danmark stammer faktisk fra det overskud som kraftvarmeværker får, når de producerer el. I produktionen af el, udvikles der nemlig store mængder varme, og det er denne, som man på et fjernvarmeanlæg gør brug af. Den resterende del af fjernvarmeværker producerer varme ved hjælp af solvarmeanlæg eller ved afbrænding af affald og biobrændsler. Og så er der en håndfuld fjernvarmeværker, som producerer deres varme via gas – dette er typisk små fjernvarmeværker, som kun producerer varme til små lokalområder.


Du betaler det samme hver gang

Når du skal betale for din fjernvarme, betaler du en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug samt en variabel pris, som er afhængig af dit forbrug. Du skal gerne støvsuge markedet for fjernvarmeværker, da der kan være stor prisforskel mellem de mange fjernvarmeværker.


Forbrugsmåling på din fjernvarme i Nordsjælland

Når man har eller får fjernvarme, skal der altid være en måler, som måler forbruget af varme i den enkelte husstand eller erhvervsejendom. Bor man i et lejlighedskompleks vil der være en varmefordelingsmåler. På baggrund af disse beregninger laver man et varmeregnskab, som fordeler forbruget af varmen mellem de enkelte lejere.


Fjernvarme er en grønnere løsning – også i Nordsjælland

Fjernvarme er, i følgeskab med varmepumper, den mest miljøvenlige opvarmningsform, og det er ligeledes også en af de billigste måder at opvarme din husstand på. 

Bliv ringet op eller ring på

Skal du have et nyt fjernvarmeanlæg i Nordsjælland? 

Hvis du ønsker at få installeret et nyt fjernvarmeanlæg, som en grønnere og billigere løsning til at opvarme dit hus på, så kan du starte med at gå på Energistyrelsens hjemmeside og se, om du har mulighed for at spare penge ved at skifte til fjernvarme.

Hvad koster det at få indlagt fjernvarme i Nordsjælland? 

Hvis du ønsker at få indlagt fjernvarme, så står vi hos Schyberg VVS til rådighed. Vi forstår dog godt, at du gerne lige vil have en estimeret pris, og den får du her. Når man skal sætte en pris på et fjernvarmeanlæg, er der forskel på, om der er tale om et fjernvarmeanlæg til en boligforening eller til et parcelhus. For et parcelhus vil en fjernvarmeinstallation koste et sted i mellem 40-45.000 kroner. Grundet fjernvarmes status som en miljøvenlig opvarmningsform kan man i nogle tilfælde søge om tilskud ved sit lokale fjernvarmenetværk. Det er svært at sige, hvor meget du sparer på din fjernvarmeregning, da det kommer an på husstandens forbrug. Vi kan dog garantere dig, at du kommer til at se en mærkbar besparelse – både i pengepungen og på den grønne samvittighed.

Eftersyn på din fjernvarme

Hos Schyberg VVS slipper vi dig først som kunde, når du er helt tilfreds. Vi tilbyder derfor at foretage eftersyn på dit fjernvarmeanlæg, når tiden er inde til det.

Hvad er fjernvarme lavet af?

Fjernvarme er som nævnt ofte rester fra elproduktion, hvor der opstår en masse varme i forbindelse med produktionen. I andre tilfælde vil det være en form for afbrænding, der laver den varme, du får ind i din bolig gennem fjernvarme. 

Det kan eksempelvis være afbrænding af biomasse som eksempelvis træ, halm og andre plantebaserede materialer. En anden ressource til afbrænding for fjernvarme er affald fra både industri og husholdninger, mens fossile brændstoffer også fortsat udgør en lille del af afbrændingen til fjernvarme her i landet.  

Hvorfor er fjernvarme grønt? 

Det er ikke kun den gode fjernvarme-pris, der gør denne opvarmningsform attraktiv. Prisen på fjernvarme er det bedste argument for de fleste, men lige i hælene følger det grønne element ved fjernvarme som en god grund til, at denne opvarmningsform er et godt valg. 

Men hvorfor er fjernvarme egentlig grønnere end andre opvarmningsformer? Det skyldes først og fremmest, at CO2-udslippet ved fjernvarme er lavt sammenlignet med andre opvarmningsformer som eksempelvis gas- eller oliefyr. I Danmark består fjernvarmen hovedsageligt af grønne og vedvarende energikilder som eksempelvis biomasse eller overskudsvarme ved elproduktion. 

Dertil forurener produktionen af fjernvarme også mindre. Det skyldes, at fjernvarme produceres i store centrale anlæg, der er mere effektive end individuelle fyringsanlæg rundt omkring i danske hjem. 

Fjernvarme vs. jordvarme: Hvad er bedst? 

Hvis du har mulighed for at få installeret jordvarme på din grund, så kan det være et godt alternativ til fjernvarme, hvis du på samme tid har adgang til fjernvarme. Det skyldes, at du med et jordvarmeanlæg vil blive i stand til at producere billig varme direkte fra jorden ved at udnytte den energi, der gemmer sig her. 

Derfor vil den daglige produktion af varme være billigere end den, du får fra fjernvarme, da du blot skal betale for den forholdsvis beskedne mængde strøm, som jordvarmeanlægget bruger på at holde sig i gang. Derfor er et jordvarmeanlæg typisk også mere grønt end fjernvarme – alt afhængigt af, hvordan fjernvarme produceres i dit område. 

Ulempen ved jordvarme er dog, at det er en hel del dyrere at få installeret end fjernvarme. Fjernvarmeanlæg priser er meget konkurrencedygtige, og det er derfor meget billigere at få et nyt fjernvarmeanlæg end et nyt jordvarmeanlæg. 

Hvad består et fjernvarmeanlæg af? 

Hvis du overvejer at få fjernvarme, er det rart at vide, hvad et fjernvarmeanlæg egentlig består af. En fjernvarmeinstallation i din bolig vil dog ikke tage meget plads, da du kan have det hele inde i dertil indrettede fjernvarmeskabe.  

I fjernvarmeskabet er den vigtigste komponent en fjernvarmeveksler, som sørger for at overføre varme fra fjernvarmenettet til dit brugsvand eller dine radiatorer. Fjernvarmeveksleren består af to rør, der er adskilt af en væg eller en plade. Det ene rør indeholder fjernvarme, hvor det andet rør indeholder brugsvand eller radiatorvand. 

Varmen overføres fra det ene rør til det andet ved konvektion eller varmeledning, og det hele sker hurtigt og effektivt. Hvis du skal have direkte fjernvarme, vil du dog ikke få brug for en varmeveksler. 

Derudover består en fjernvarmeinstallation også af en fjernvarmemåler, mens resten af anlægget faktisk blot er alle de installationer, du allerede har i din bolig. Det vil sige en vandvarmer til det varme brugsvand, radiatorer eller gulvarme til opvarmning og så videre. 

Hvad er forskellen på direkte fjernvarme og indirekte fjernvarme? 

Den vigtigste forskel mellem direkte fjernvarme og indirekte fjernvarme er, hvordan fjernvarmen overføres til dine radiatorer eller gulvvarmen i din bolig.

Ved direkte fjernvarme løber fjernvarmevandet direkte ind i radiatorerne eller gulvvarmen i din bolig, mens indirekte fjernvarme fungerer ved, at fjernvarmevandet løber gennem en varmeveksler som beskrevet ovenfor, der overfører varmen til vandet i dit varmesystem.

Kontakt Schyberg VVS og lad os stå for installationen af din fjernvarme

Ring allerede i dag til Schyberg VVS på 36 30 07 74 eller kontakt os via denne kontaktformular. Så står vi klar til at tage en uforpligtende samtale om en installation af dit nye fjernvarmeanlæg.